Zajęcia otwarte dla rodziców w grupie “Maki”

„Już dużo potrafię” pod takim hasłem w czwartek 15 listopada odbyły się pierwsze zajęcia otwarte dla rodziców w grupie „Maki”.

Celem proponowanych działań było przede wszystkim umożliwienie rodzicom obserwowania swojego dziecka podczas zajęć i zabaw w grupie rówieśniczej, a także zapoznanie z jego osiągnięciami edukacyjnymi.

Paulina L.

0 Comments

Leave A Comment