Zajęcia otwarte – gr. “Krokusy”

W miniony wtorek w grupie „Krokusy” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci zaprezentowały wiedzę z zakresu przygotowania do czytania i pisania (podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głoski w nagłosie, odczytywanie napisów globalnych), edukacji matematycznej (klasyfikowanie, przeliczanie, kodowanie). Zajęcia wzbogacono o elementy języka angielskiego. Dla rodziców była to możliwość obserwacji osiągnięć dziecka oraz jego zachowania i pracy w grupie. P.G.