Zajęcia sportowe Stokrotki

Podczas zajęć ruchowych dzieci z grupy Stokrotki rozwijały swoją sprawność ruchową wykorzystując przy tym Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która ma na celu rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni. A. Kryś