Zajęcia z języka angielskiego – “My Family”

Good morning! 🙂

dostępne są następne materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci,

tematyka – “MY FAMILY” – moja rodzina

W linkach można znaleźć piosenki i quizy dla oraz propozycje zabawy dla każdej grupy wiekowej.
W załączniku znajdują się karty pracy dla dzieci i obrazki wraz z nazwami członków rodziny w języku angielskim.

– 3 LATKI      

https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=mjFcrv6Lfx8&feature=emb_logo

*The Finger Family

Przygotowujemy nakładane na palce papierowe pacynki poszczególnych członków rodziny (dzieci mogą samodzielnie je pokolorować i ozdobić). Kiedy pacynki są już gotowe śpiewamy piosenkę

The Finger Family i pokazujemy paluszkami poszczególne osoby.

 

/http://zabawyzangielskim.pl/

– 4 LATKI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aFKk3Y8vm58&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=mjFcrv6Lfx8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

*Zamiana miejsc

Rozkładamy na dywanie karty przedstawiające członków rodziny. Dzieci zamykają oczy a nauczyciel zmienia miejsca kart. Dzieci muszą zgadnąć jakie karty zmieniły miejsca.

-5 LATKI – 6 LATKI

https://www.youtube.com/watch?v=3veDWZx_GTU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aFKk3Y8vm58&feature=emb_logo

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family

*FAMILY PICTURE 
Dziecko ma możliwość stworzenia swojego autorskiego obrazu rodzinnego, 
swoją rodzinę dziecko przedstawia i nazywa swoich członków rodziny w języku angielskim.*FAMILY TREE 
Zachęcamy swoje dzieci do rozmowy o wszystkich ludziach należących do ich rodziny. Mama, tata, siostra, brat, dziadkowie, ciocie i wujkowie. 
Aby stworzyć drzewo genealogiczne, potrzebny będzie bristol, farby lub kredki.
Przykład jak drzewo genealogiczne może wyglądać. Pokazując swoje drzewo, przedstawiamy każdego członka rodziny w języku angielskim.  

. 


CELE OGÓLNE:
•zapoznanie ze słownictwem w języku angielskim: My Family
•kształtowanie umiejętności stosowania słownictwa w zwrotach i wyrażeniach

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
•nazywa i rozpoznaje członków rodziny (w języku polskim i angielskim)
•stosuje poznane słownictwo w zwrotach typu "I love my family"
•odpowiada na zadane pytania „Who is it?"

http://zabawyzangielskim.pl/

Julia J.

 

*po naciśnięciu na przycisk FAMILY FLASHCARDS, można zobaczyć oraz  wydrukować ilustrację członków rodziny z podpisami w języku angielskim.

FAMILY FLASHCARDS