Poznawanie przez dzieci zasad ruchu drogowego już od najmłodszych lat wpływa na ich zachowanie na drodze i warunkuje bezpieczeństwo. „Fiołki” podczas zajęć uczyły się właściwego postępowania w ruchu ulicznym, ćwiczyły prawidłowe  przechodzenie przez jezdnię, poznały zasadę działania sygnalizacji świetlnej.

 

Dorota J.