Zima zainspirowała dzieci z grupy „Tulipany’’ do tworzenia zimowych prac plastycznych .

Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne, możliwość wyładowania emocji.

Dorota J.