Zmysłami poznajemy owoce – KROKUSY

Idzie jesień przez sad…. – w poprzednim tygodniu tematyka poświęcona była owocom z polskich sadów oraz owocom egzotycznym. Dzieci za pomocą zmysłu smaku i dotyku rozpoznawały owoce różnego pochodzenia. Dzięki podjętym działaniom dzieci utrwalały nazwy owoców oraz poznały walory odżywcze spożywanych przysmaków. W dalszej części  zabawa z kostką przyczyniła się do kształtowania wrażliwości fonematycznej. dzieci określały pierwszą głoskę w nazwach owoców. Na koniec zajęć  wykonaliśmy drzewa owocowe z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym, farb i plasteliny.

0 Comments

Leave A Comment