Dzieci z grupy BRATKI  poznały wybrane zasady ruchu drogowego oraz przypomniały sobie zasady przechodzenia przez ulicę. Bratki nawiązując do tematu zajęć  wykonały pracę  plastyczno- techniczną podczas, której  doskonaliły umiejętność prawidłowego trzymania i operowania nożyczkami, narzędziem pisarskim.  Dzieci zwracały szczególną uwagę na estetykę wykonywanej pracy. Ania B.