“Zwierzęta sawanny o zachodzie słońca”

Dzisiaj podczas zajęć kontynuowaliśmy temat dotyczący  zwierząt egzotycznych. Przedszkolaki chętnie dzieliły się swoimi wiadomościami oraz kończyły książeczkę o dzikich zwierzętach, której są autorami. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej, w której dzieci wykazały się kreatywnością i pomysłowością.