Zabawy sensoryczne ze slimem i ciastoliną. Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci z grupy „Maki” zapoznały się ze słownictwem o tematyce kolory. Karolina B.