Procedury

System bezpieczeństwa w przedszkolu

Procedura ewakuacji w wyniku zdarzeń losowych

Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza

Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego

Instrukcja alarmowa ładunek wybuchowy

Raport z odebrania grozby o podlozeniu ladunku wybuchowego

Zasady ewakuacji osob z obiektu zagrozonego

Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezposrednim sasiedztwie przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura postępowania w przypadku problemów rodziców rozwiedzionych

Procedura postępowania w sytuacji gdy wychowawca podejrzewa spożycie alkoholu

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

Procedura podawania leków

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 8.05.2020

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 27.08.2020r