Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Agnieszka Zawadzka
Zastępca: Magdalena Tyburek
Małgorzata Feliczak
Skarbik: Dominika Krawczyk