Konsultacje w wyżej wymienionych godzinach powinny odbywać się po umówieniu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.