Zajęcia otwarte z rodzicami, Beata L.

Wykorzystano utwór : A.Brych, Deszczyk kap, kap.