W ostatnich dniach dzieci słuchały historii o zagubionej małej rybce. Po jej zakończeniu miały okazję namalować wybrane sceny z poznanej bajki. M.W.