Malowanie na folii dostarczyło nam wielu głębokich bodźców: dotykowych, słuchowych, wzrokowych – tak bardzo istotnych dla zrównoważonego rozwoju dziecka.

Dorota J.