Motoryka duża w grupie IV

Dzieci systematycznie uczestniczą w ćwiczeniach rozwijających sprawność fizyczną.

Ewa P.