Zabawy muzyczno – ruchowe dzieci z grupy Tulipany do piosenki „ŻIBIDA” Marii Tomaszewskiej . Anna W-J.