“Maki” rozwijają umiejętności manualne, koncentrację uwagi oraz koordynację wzrokowo- ruchową.

Marta W.