“Maki” bawiąc się na przedszkolnym placu zabaw rozwijały umiejętności społeczne oraz sprawność ruchową. Marta W.