Dzieci z grupy “Niezapominajki” podczas pobytu w przedszkolnym ogrodzie rozwijały sprawność fizyczną, przestrzegając jednocześnie zasad sportowej rywalizacji.

Marta W.