Dzieci z grupy „Maki” rozwijały koordynację ruchową korzystając z innowacyjnej pomocy edukacyjnej- z letnich nart.

Marta W.