Cel :

– Zdobywanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu

– Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem

– Dostrzeganie upływu czasu

Dorota J.